Liên hệ

Liên hệ

Kho Theme - Kho Chất là dự án riêng của Kho Chất chuyên sưu tầm các theme miễn phí được chia sẻ trên mạng. Chúng tôi không thể kiểm tra hết các theme mà chỉ cố gắng tìm những theme tốt nhất cho bạn!
Nếu trường hợp bạn phát hiện theme không sạch, hãy chia sẻ bên dưới mỗi theme hoặc qua form này để chúng tôi gỡ bỏ hay cập nhật trên hệ thống nhé!